Logo

Məktəb fəaliyyət planını tərtibində beynəlxalq metodologiyaların və alətlərin vacibliyi

04.07.2024 08:52 237 baxış
IMG

Bütün dövrlərdə təhsil fərdin, dövlətin və cəmiyyətin tələbatına uyğun olaraq inkişaf etmiş, təhsilin keyfiyyəti isə bu tələblərə  hansı səviyyədə cavab verməsi ilə ölçülmüşdür. Tələbat yüksəldikcə təhsilin strateji məqsəd və hədəfləri də dəyişir. Bununla belə, müəyyən edilmiş hədəflərin uğurla həyata keçirilməsində keyfiyyətli idarəçilik hər zaman mühüm rol oynayır. Keyfiyyətli idarəetməni şərtləndirən başlıca amillərdən biri isə fəaliyyətin düzgün və səmərəli planlaşdırılması hesab olunur.

Müşahidə və təhlillərdən aydın olur ki, bütövlükdə götürsək, məktəblərdə işin planlaşdırılmasında nəzərəçarpan başlıca mənfi cəhət fəaliyyət planlarının, əsasən, formal xarakter daşımasıdır. Sanki bu planlar ümumi fəaliyyətin təşkili və nizamlanması məqsədilə deyil, sadəcə olaraq, məktəbi təftiş edənlərə nümayiş etdirmək üçün hazırlanmışdır.

Əgər planlaşdırmanın idarəetmə ilə vəhdətindən danışırıqsa, demək, məktəbin fəaliyyətini planlaşdıran rəhbər işçilər idarəetmə prinsiplərinə və onların mahiyyətinə ətraflı bələd olmalı və fəaliyyət planını tərtibində beynəlxalq metodologiyaların və alətləri öyrənilməlidir. Məktəb fəaliyyət planın hazırlanması üçün əsas addımlara əlavə olaraq, bu prosesi təkmilləşdirmək və planlaşdırmanızın effektivliyini və müvəffəqiyyətini təmin etmək üçün istifadə edilə bilən bəzi dəyərli metodologiyalar və alətlər mövcuddur.


5W2H beynəlxalq idarəetmə alətinə aiddir. Matris, ilk növbədə tətbiqi asanlığı olmaqla, çoxsaylı üstünlükləri olan səmərəli idarəetmə vasitəsidir. O, yeddi sualdan ibarət yoxlama siyahısı formatında fəaliyyət göstərir: Nə? Niyə? ÜST? Harada? Nə vaxt? Necə? Nə qədər? 5W2H fəaliyyət planı biznesin müxtəlif sahələrində tətbiq oluna bilən bir yanaşmadır. Bu metodologiya prosesin planlaşdırılmasında və mümkünlüyündə iştirak edən bütün elementlərin hərtərəfli görünüşünü təmin edir. 5W2H-dən istifadə etməklə siz planın icrası üçün vacib addımların müəyyənləşdirilməsi və təfərrüatları ilə onun effektivliyini təmin etmək üçün aydın struktura sahib olacaqsınız.
PDCA dövrü - PDCA və ya Deming Cycle davamlı prosesi təkmilləşdirməyə yönəlmiş idarəetmə metodologiyasıdır. Bu dövr dörd mərhələyə əsaslanır: planlaşdır, et, yoxla və hərəkət et. Beləliklə, PDCA konsepsiyası proseslərinizin keyfiyyətini sürətləndirmək və artırmaq və Məktəb Fəaliyyət Planınızı optimallaşdırmaq məqsədi ilə dövri olaraq icra olunan bu dörd mərhələdə tətbiq edilməli olan davamlı təkmilləşdirmə prosesi ilə əlaqələndirilməlidir.

Məktəb fəaliyyət planları üçün texnologiyanın əhəmiyyəti

Texnologiya təhsil müəssisələri üçün mühüm müttəfiqdir. Müasir innovativ sistemlər təhsilə misilsiz üstünlüklərlə tam dəstək verir.
Təhsil müəssisələrin gündəlik fəaliyyətində bu həllərin tətbiqi ilə məktəb fəaliyyət planları da təkmilləşdirilməlidir.

Xəbər lenti