Logo

Şərqşünas alimlərin Füzuli haqqında məqalələri İraqda dərc olunub - FOTO

20.09.2023 10:00 118 baxış
IMG

AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən, Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru akademik Gövhər Baxşəliyevanın, eləcə də institutun icraçı direktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ruhəngiz Cümşüdlünün, Din və ictimai fikir şöbəsinin müdiri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Mustafayevin ərəb dilində məqalələri İraqda çıxan "Türkmən mədəniyyəti" rüblük populyar elmi jurnalında dərc olunub.

İnstitutdan "Tehsil.biz"ə bildirilib ki, jurnalın dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuliyə həsr olunmuş bu sayında akademik Gövhər Baxşəliyevanın "Böyük Azərbaycan şairi Füzuli Bağdadi yaradıcılığında məhəbbət konsepsiyası və qədim ərəb üzri lirikası", Rühəngiz Cümşüdlünün "Füzuli Bağdadinin ərəbdilli bədii irsinin tədqiqi", Elnur Mustafayevin "Füzuli Bağdadinin "Hədiqət-üs-Süəda" əsəri Azərbaycan klassik nəsr ədəbiyyatının nümunəsi kimi" məqalələri yer alıb.

Birinci məqalədə ədəbiyyatın inkişaf qanunauyğunluqları və qarşılıqlı təsirlərindən bəhs olunduqdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı, o cümlədən ərəb ədəbiyyatı ilə sıx əlaqəsi haqqında ətraflı izahlar verilir. Daha sonra Məhəmməd Füzulinin bədii irsində təzahür edən məhəbbət konsepsiyası və qədim ərəb üzri lirikası, o cümlədən platonik və ülvi eşq, sevginin faciəli aqibəti və keşməkeşli taleyi kimi mövzular araşdırılır.

İkinci məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında ərəb dilində yazmış şairlər və onların bədii irsi haqqında ətraflı məlumat verildikdən sonra Məhəmməd Füzulinin ərəb dilində yazdığı qəzəl və qəsidələr tədqiqata cəlb edilir. Müəllif Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında ərəb dilində yazılmış bədii irsin mühüm yer tutduğunu və bu istiqamətdə yeni elmi tədqiqatların aparılmasının zəruri olduğunu qeyd edir.

Üçüncü məqalədə isə Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında ümumi məlumat verilir, dahi şairin Azərbaycan ədəbiyyatı və dilinin inkişafında oynadığı əvəzsiz rolundan bəhs olunur. Müəllif Füzulinin "Hədiqət-üs-Süəda" əsərini tədqiqata cəlb etməklə, əsərin Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yazılmış ən parlaq nəsr nümunəsi olduğunu bildirir.

Xəbər lenti