Logo

AzTU dosentinin təqdim etdiyi qurğu patent aldı

14.09.2021 22:36 82 baxış
IMG

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Energetika və avtomatika fakültəsinin dekanı, t.e.n., dosent Hüseynqulu Quliyevin təqdim etdiyi “Kompleks yüklü düyünlərdə qeyri-simmetrik rejimlərdən intellektual mühafizə sistemi” adlı qurğu Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyində faydalı model kimi qeydiyyatdan keçib. 

Qurğu qeyri-səlis kontrollerin bazasında yaradılmış intellektual mühafizə sistemidir və elektrik təchizat sistemlərinin əsasən qısaqapalı rotorlu asinxron mühərriklərin üstünlük təşkil etdiyi yük düyünlərində qeyri-simmetrik (natamam faza) rejimlərinin vaxtında aşkar edilərək, rele mühafizəsi dövrəsinin icra orqanlarına göndərilməsi üçün zəruri siqnalların generasiya edilməsini, beləliklə də elektrik avadanlıqlarının bu rejimlərdən etibarlı mühafizəsini həyata keçirməyə imkan verir. 

Xəbər lenti