Logo

Dilçilik İnstitutunun gənc alimi elmlər doktoru elmi dərəcəsini alıb - FOTO

24.05.2023 15:24 176 baxış
IMG

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, gənc alim Şəbnəm Həsənli-Qəribova filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb.

Bu barədə "Tehsil.biz"ə institutdan bildirilib.

Filologiya elmləri doktoru Şəbnəm Rasim qızı Həsənli-Qəribova 1987-ci ildə Bakı şəhərində zi­ya­lı ailəsində ana­dan olub. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünas­­lıq fakültəsinə qə­bul olub. Birinci kurs tələbəsi ikən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu və Bakı dil­çilik məktəbinin keçirdiyi “Gənc dilçilərin müsabiqəsi”ndə “Türk dünyasının ilk en­siklopedi­yası” adlı məruzə ilə çıxış edərək birinci dərəcəli Fəxri diploma layiq gö­rülüb. 2008-ci ildə Türk dili və ədəbiyyatı ixtisasının bakalavr pilləsini Mirzə Kazımbəy adı­na təqaüdlə bitirib. 2008-2010-cu illərdə BDU Şərqşünaslıq fakültəsin­də Türk di­li ixtisası üzrə magistr təhsili alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Magistr döv­ründə Bakı Dövlət Universitetində 90 illiyinə həsr olunmuş “50+50” qrant layihə­si­nin qalibi olub və 2 il müddətinə bu layihəni həyata keçirib. 2009-cu ildə “M.Kaş­ğarinin “Divanü luğat-it-türk” əsərində feilin zamanları” mövzusunda məruzəsi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən “Ən yaxşı tələbə elmi-tədqiqat işi” müsabiqəsinin qalibi olub.

2009-cu ildən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi fəaliyyətə baş­la­yıb, laborant, baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələ­rin­də çalışıb.

2010-2012-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində pedaqoji fəaliyyətlə məş­­­ğul olub.

2011-2014-cü illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda fəlsəfə dok­to­­ru pilləsi üzrə doktoranturada təhsili alıb, “XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik lek­­­sikası” mövzusunda müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi də­rə­cə­si­ni alıb. 2017-ci ildə gənc alim kimi uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Gənc alimlərinin I Qurultayına nümayəndə olaraq seçilib. 2018-ci ildə AAK-ın qərarı ilə Türk dilləri ixtisası üzrə dosentlik el­mi adına layiq gö­rül­üb. 2019-cu ildə AMEA Rəyasət Heyətində keçirilən “Gənc qadınlar elmdə” müsabiqəsində göstərdiyi elmi fəaliyyətə görə ikinci yerə layiq görülüb və Fəxri diplom ilə təltif olunub. 2019-2021-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Dil­çilik araşdırmaları” elmi jurnalının məsul redaktoru olub.

2017-ci ildən Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsinin elmlər doktorluğu üzrə dissertantı olub. 2022-ci ildə “XIII-XVI əsrlər Türk dillərində elmi üslubu” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, 2023-cü ildə Türk dilləri ixtisası üzrə filologiya elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

Dilçiliyin müxtəlif sahələrinə, xüsusilə, türkologiya, türk dillərinin tarixi-müqayisəli tədqiqi, leksikologiya, dil tarixi, dil nəzəriyyəsi və dil əlaqələri ilə bağlı tədqiqatlar aparır. “XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoq­ra­fik leksikası”, “Oğuz qrupu türk dillərində isimlərdə söz yaradıcılığı”, “Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və milli ədəbi dilin inkişafı tarixi”, “Türk dillərinin elmi üslubun tarixi qaynaqları”, “Orta əsrlər türk dillərində elmi üslubun inkişafı”, “Türk dillərində elmi üslubun leksik-qrammatik xüsusiyyətləri” monoqrafiyalarının, “XI-XII əsrlər türk etnoqrafizm­lərinin izahlı lüğəti”, “Azərbaycan dilində şəxs adlarının izah­­lı lüğəti”, “İzahlı yeni ter­minlər lüğəti” II cild, “İzahlı dilçilik terminləri lüğəti”, “Azərbaycanca-türkcə izahlı dil­çi­lik terminləri lü­ğə­ti”nin, “Ulduzlar sönmür, şəhidlər ölmür”, “Ömrün zirvəsində”, “Elmin zirvələrində” kitablarının və 140-a yaxın məqalənin müəllifidir. Tədqiqatlarında XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası, orta əsrlərdə elmi üslubun formalaşması, türk dillərində söz yaradıcılığı prosesi, müasir türk dillərinin leksik-qrammatik xüsu­siy­­yətləri araşdırılıb. O, Türkiyə, Qazaxıstan, İtaliya, Almaniya, Rumıniya, Əfqanıstan, Polşa və s. ölkələrdə beynəlxalq konfranslarda iştirak edib.

Xəbər lenti